Plzeňské Centrum Filosofie a Umění

Toto jsou naše akce za uplynulý rok.

15. ledna z projektu: Degnáz
20. února z projektu: Autorské čtení
5. března z projektu : Vycházky
3. března z projektu : Degnáz
13. března z projektu : Vycházky
20. března z projektu : Vycházky
24. března z projektu : Autorské čtení
12. dubna z projektu : Prezentace
15. dubna z projektu : Aktivizace
22. a 23. duben z projektu : Aktivizace
5. května z projektu : Vycházky
16. května z projektu : Vycházky
20. května z projektu : Plzeňské dvorky
15. června z projektu : Vycházky
21. června z projektu : Vycházky
21. června
27. června z projektu : Vycházky
22. července z projektu : Vycházky
13. září z projektu : Přednášky
14. září z projektu : Vycházky
20. září z projektu : Vycházky
7. října z projektu : Aktivizace
19. října z projektu : Vycházky
22. října z projektu : Podomech
25. října z projektu : Šedesátka
2. listopadu z projektu : Podomech
10. listopadu
19. listopadu z projektu : Nedělní debata
29. listopadu z projektu : Šedesátka
18. prosince z projektu : Šedesátka

vytvořili: Pavel Tkaj Tomiczek & Lukáš Houška